Emoční terapie  

EMOČNÍ TERAPIE probíhá osobně nebo na dálku - skype, videohovor whatsapp, messenger, viber. Zaměříme se na zvědomění RODOVÝCH VZORCŮ, které v podobě informací máme uloženy v našich DNA kódech, a které tvoří naši osobnost. Díky zákonům přitažlivosti si potom do života přitahujeme přesně ty osoby a situace, které rezonují na naše vnitřní nastavení a naráží tak na naše rodové vzorce a přesvědčení, různé bloky. Provedu Vás procesem, kdy si vysvětlíme, kde daná příčina vzniká a odkud pochází nepochopené situace, opakujícíc se, destruktivní či negativní vzorce chování Vašeho života.

Tyto vzorce většinou na sebe vážeme prostřednictvím emočních prožitků již v dětství, kde i zdánlivě banální situace může vytvořit blok.
Všechny tyto emoční zkušenosti, dané vzorce nesou určitou frekvenci, která je v nás uložena v nepochopené formě, a tím pádem nás provází i v dospělosti, a velkou mírou se podílí na našem rozhodování, které vlastně pak není svobodné, protože se rozhodujeme na základě podvědomých emočních prožitků. Také můžeme být vedeni do situací, které již nechceme v našem životě, ale stále se nějakým způsobem v našem životě objevují.

Společně se vrátíme do stejné frekvence emočního prožitku, tento nepotřebný vibrační záznam přepíšeme na novou vibraci v energetickém poli, dojde k uvolnění starého vzorce či mentálního nastavení a ukotví se v nás nový pocit, nový program.
Postupným uvolněním všech těchto většinou rodových vzorců či přesvědčení se osvobodíte a stanete se nezávislí. Přepíšou se Vaše DNA kódy.
Dostanete tímto možnost se svobodně rozhodovat sami za sebe, a ne pod vlivem svazujících přesvědčení a podvědomých programů.
Vaše nové vnitřní přenastavení bude vyzařovat novou vibraci, a ta se pozitivně a doslova léčivě promítne do Vašeho současného života a také do budoucích generací, které tímto již nebudou muset opakovat staré.

Možná témata:

★Vztahy - Nerozumíte sami sobě, či vztahu s partnerem, dětmi, vztahům ve Vaší rodině nebo práci?
★ Jsou ve Vašem životě situace, které Vás vedou k zamyšlení, k dalším otázkám?
★ Nevíte proč se Vám to či ono děje, popřípadě se Vám nebo ve Vaší rodině určité situace opakují stále dokola?
★ Máte pocit, že sem nepatříte a nikdo Vám nerozumí, že jste na všechno sami?
★ Nebo máte velmi silný vnitřní pocit, že vše je jinak, než se nám prezentuje?
★ Máte zdravotní potíže?
★ Nemůžete otěhotnět?
★ Chcete v životě udělat změnu?
★ Pracujete na svém osobním rozvoji a chcete udělat další krok a posunout se vpřed?


Čtení z Akášických záznamů

ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ - vhled do kódů Vaší duše zasílám v písemné podobě.
Čtení z energetického pole umožní vstoupit do posvátných prostorů / kódů Vaší osobnosti. Pomůže Vám zjistit víc o Vaší osobě, popřípadě Vaší životní cestě, na co se můžete v životě zaměřit. Pomůže osvětlit, pochopit Vaši danou životní situaci v širších souvislostech, vysvětlí propojení různých životních situací, kdy jedna situace ovlivňuje druhou, a tudíž vše spolu souvisí.
Akášická kronika obsahuje všechny informace zapsané na energetické rovině, které jste Vy nebo Vaše rodové linie sahající daleko do minulosti prožili.
A protože energie se nikam neztrácí, existuje vždy a všude na různých multidimenzionálních rovinách, je možné za pomocí Strážců Akáši, kteří dbají a stráží tyto záznamy potřebné informace vynést na světlo, a jen samotné pochopení a uvědomění pomáhá tyto záznamy přepsat v okamžiku TADY a TEĎ.
Přidáme-li k tomuto procesu ještě opravdový čistý záměr, jenž pramení ze srdce, vše se umocní a otevřou se nám další životní brány, do kterých budete moci vstoupit a pokračovat tak na Vaší cestě.
Konzultace 

Pokud si nejste jisti, která z variant je pro Vás vhodná, nebo potřebujete více informací, můžete mě kontaktovat telefonicky, ráda s Vámi proberu Vaší životní situaci a možnosti, kterými se dále můžete ubírat. 
Konzultace jsou zdarma, max 20 min.