KÓDY VAŠÍ DUŠE

Naše Duše nás vždy vede přesně do situací a do míst, kde můžeme tento náš potenciál rozvíjet a naše osobnost se tak neustále obohacuje o nové zkušenosti a prožitky, které nás spolu s hlubokým uvědoměním vrací zpět do vědomé celistvosti. 

Každá zkušenost či prožitek je propojen s našimi EMOCEMI, které nesou buď pozitivní či negativní náboj, a které jsou uloženy v buněčné paměti našeho fyzického těla. Dětství a prostředí, které formovalo naši osobnost hraje zásadní roli v tom, jak na životní situace reagujeme, jak silná a zdravá je naše osobnost, míra naší sebe hodnoty a sebelásky. Emoce tak můžeme brát jako takový kompas určující náš životní směr. 

Každá negativní emoční zkušenost v nás aktivuje instinkty přežití a my sami si pro sebe vytváříme přesně takové strategie a obranné mechanismy, které nám pomáhají znovu neprožívat onu bolestivou záležitost. Vše, co jsme si kdy zakázali, popřeli a odmítli naplno PROŽÍT vytváří v každém z nás rozpor, vnitřní boj, bloky, strachy, nemoci. Vše odmítané tvoří jednu naši polaritu. 

V životě však pro nás vždy existuje v každém okamžiku i možnost prožít přesný protipól, i tu druhou stranu mince. Je to naše vesmírné právo. Díky plnému prožití obou polarit rozšiřujeme rozsah svých možností, dochází k narovnání, vnitřní rovnováze, pochopení životní výzvy, uzdravení. Získáváme sebe důvěru, poznáváme svoji sebe hodnotu. To vše jde ruku v ruce se sebe láskou, vnitřním klidem, emoční stabilitou a rovnováhou.

Rozvíjíme tak podstatu svobody, nezávislosti a přirozené zdravé moci, expandujeme. Tato nová zkušenost se okamžitě promítá v našich kódech DNA uvnitř buňky, dojde ke změnám v našem energetickém poli, v emočním těle a zaručeně je tímto pozitivně ovlivněna i fyzická rovina našeho těla.

Tato nová vibrační změna uvnitř nás se pak okamžitě promítne vně v naší realitě, do vztahů, hojnosti, práce i zdraví.

S láskou Veronika Barkoci

Kontakt