BLOG/ČLÁNKY

ROVNOVÁHA

16.11.2018

ROVNOVÁHA nastane tehdy, jakmile jsou veškeré polarity uvnitř člověka oceněny bez posuzování vyváženou hodnotou. Tohle se děje postupným procesem, je to neustálý proces našeho osobního růstu.

Dnešní děti budou v budoucnu tvořit novou generaci žijící na této planetě. K tomu, aby mohli žít zdravý a spokojený život a tvořit si svoji vědomou realitu, potřebují vyrůstat ve zdravém prostředí, a být vedeni vědomým způsobem k životu, který TVOŘÍ nejen v souladu s nimi samotnými, ale i s přírodou a ostatními žijícími tvory na Zemi.

Matka do dítěte zasazuje ženskou energii a otec zase mužskou. Představují pro každého jedince předlohu nebo šablonu toho, jakým způsobem dítě v dospělosti bude obě tyto energie používat, jakým způsobem bude reagovat a komunikovat s ostatními, projevovat svoji přirozenost, sám sebe.

RODOVÉ VZORCE

21.04.2018

Čím více se vzdáváte nezdravých funkčních vzorců převzatých od svých rodičů, tím více s nimi posilujete zdravé propojení na úrovni duše.

PROCES

20.03.2018

Způsob, projev, síla, délka a hloubka procesu, skrze který sami sebe léčíte je přesně takový, jaký má být, aby tvořil v daný moment nezbytnou a velmi důležitou součást celku, plní přesně svůj účel.

Článků, návodů a meditací k tomuto tématu existuje mnoho. Ve směs se ale většina shodne na tom, že je opravdu velmi důležité pro nás všechny se propojit se svým vnitřním dítětem a poléčit jej. Co si ale všechno po tímto představit? Jak celý mechanismus funguje?
Každé dítě se ve věku od cca 3 měsíců prenatálního věku - do 7...

Pokud chcete začít někde znovu s cílem vyskočit ze začarovaného kruhu Vašeho života, nestačí jen změnit určité místo. I tam příjdete sami se sebou, a s tím i všechny Vaše programy, bloky a vzorce.

Spousta z nás se nachází v takovém meziprostoru, který představuje přechod od starého k novému. Jak již bylo mnohokrát řečeno, planeta a s ní i celé lidstvo jako takové přechází do nových vibrací, do nových energií. Co všechno nové vibrace a nové energie představují si zatím umíme jen lehce představit, sahá to velmi daleko za hranice našeho...

Váš vnitřní svět se bude odrážet ve vnějším světě.
Pokud je uvnitř chaos, manifestuje se chaos ve vašem životě.
To, co je uvnitř vás - projeví se navenek.
Toto je jeden z Božích zákonů, který nemůžete obejít.
Proto provádějte vnitřní práci, a ze všeho nejdříve hledejte Boží Království uvnitř sebe (jakožto vnitřní mír, vnitřní lásku, vnitřní...

Nacházíme se stále ve velmi silném proudu změn. Vše nás velmi ovlivňuje jak na psychické, emoční, tak i fyzické rovině. Je velmi důležité, abychom se v těchto dnech, kdy na zemi proudí obrovské množství velmi silných nových vibrací, propojovali s Matkou Zemí, abychom se ukotvovali.
Mnohým z vás se velmi silně otevírají nové smyslové vjemy, nové...