BLOG/ČLÁNKY

NÁŠ VLASTNÍ MECHANISMUS OBRANY, PŘEŽITÍ je složen ze všech částí nás samotných, které jsme si vytvořili sami tím, že se naše vědomí disociovalo od určitého prožitku a vytvořilo svoji vlastní existující jednotku, která k tomu, aby přežila potřebuje vyživovat stejnou vibrací, ze které vzešla.
Takto jsme si pro sebe v našem vnitřním světě vytvořili...

Vesmír nás vždy umístí do přesně takových podmínek, míst a situací, pošle nám do cesty přesně takové lidi, skrze které a díky nim můžeme udělat okamžitou změnu v našem vnitřním světě. Je jen na nás, zda v tom teď a tady pro sebe uvidíme onu příležitost.

FRAGMENTACE

03.01.2019

FRAGMENTACE
Pravdou je, že Vaše osobnost je tvořena z několika osobností. Ty nejvíce dominantní jsou ty, které Vás chrání před zraněním, zejména odmítnutí, a to ve vašem specifickém prostředí, ve kterém vyrůstáte.
Duše touží po jediné věci, a tím je stát se znovu celistvá. Abychom se stali celiství, potřebujeme vidět a akceptovat aspekty / části nás...

DĚTI SLUNCE

03.01.2019

Je vědecky dokázáno, že děti nové doby, které se rodí od roku 2007, se rodí s 13. Vláknovou DNA, což znamená, že budou mít daleko větší schopnosti, než jsme kdy měli my sami.
Tyto děti jsou duše, které se sem dobrovolně rodí proto, aby se staly NOVÝMI VŮDCI, kteří povedou svět od roku 2050 a dál. Do té doby...

ROVNOVÁHA

16.11.2018

ROVNOVÁHA nastane tehdy, jakmile jsou veškeré polarity uvnitř člověka oceněny bez posuzování vyváženou hodnotou. Tohle se děje postupným procesem, je to neustálý proces našeho osobního růstu.

Dnešní děti budou v budoucnu tvořit novou generaci žijící na této planetě. K tomu, aby mohli žít zdravý a spokojený život a tvořit si svoji vědomou realitu, potřebují vyrůstat ve zdravém prostředí, a být vedeni vědomým způsobem k životu, který TVOŘÍ nejen v souladu s nimi samotnými, ale i s přírodou a ostatními žijícími tvory na Zemi.

Matka do dítěte zasazuje ženskou energii a otec zase mužskou. Představují pro každého jedince předlohu nebo šablonu toho, jakým způsobem dítě v dospělosti bude obě tyto energie používat, jakým způsobem bude reagovat a komunikovat s ostatními, projevovat svoji přirozenost, sám sebe.

RODOVÉ VZORCE

21.04.2018

Čím více se vzdáváte nezdravých funkčních vzorců převzatých od svých rodičů, tím více s nimi posilujete zdravé propojení na úrovni duše.

PROCES

20.03.2018

Způsob, projev, síla, délka a hloubka procesu, skrze který sami sebe léčíte je přesně takový, jaký má být, aby tvořil v daný moment nezbytnou a velmi důležitou součást celku, plní přesně svůj účel.

Článků, návodů a meditací k tomuto tématu existuje mnoho. Ve směs se ale většina shodne na tom, že je opravdu velmi důležité pro nás všechny se propojit se svým vnitřním dítětem a poléčit jej. Co si ale všechno po tímto představit? Jak celý mechanismus funguje?
Každé dítě se ve věku od cca 3 měsíců prenatálního věku - do 7...