ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ

 

ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ - DO KONCE ČERVENCE STOP STAV!!!

vhled do Vaší duše zasílám v písemné podobě, kde budete mít v ucelené formě všechny informace, které mi k Vám přijdou, a které jsou v tuto chvíli pro Vás aktuální, důležité k pochopení Vaší životní situace.

Dále potom pro Vás obdržím následná doporučení a AKTIVAČNÍ afirmace, které pomáhají otevřít pole možností pro danou změnu. 

Poprosím Vás o zaslání datumu Vašeho narození. Můžete mít svoji otázku /otázky či téma, na které se chcete zaměřit, ale není podmínkou.

Čtení zasílám na Vámi uvedený mail většinou do 10 - 14 pracovních dnů. 

Pozn. platba je možná v CZK i EUR - volíte přepnutím ikonky vpravo nahoře vedle registrace.

 

1 500 Kč
Kategorie služby
 
ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ - vhled do Kódů Vaší Duše zasílám v písemné podobě.
 

Čtení z energetického pole umožní vstoupit do posvátných prostorů / kódů Vaší osobnosti. Pomáhá zjistit víc o Vaší osobě, popřípadě Vaší životní cestě, na co se můžete v životě zaměřit nebo čemu je nyní potřeba dát pozornost, aby se Vám v životě věci a situace daly do pohybu. Pomáhá osvětlit, pochopit Vaši danou životní situaci v širších souvislostech, vysvětlí propojení různých životních situací, kdy jedna situace ovlivňuje druhou, a tudíž vše spolu souvisí.

Většinu informací můžete vědět nebo je tak nějak uvnitř tušit, avšak jejich přečtením v zaslaném vhledu se můžete dostat do jiných rovin chápání, do hlubšího uvědomění si sebe sama.

Akášická kronika obsahuje všechny informace zapsané na energetické rovině, které jste Vy nebo Vaše rodové linie sahající daleko do minulosti prožili. Tyto informace - energie existují vždy a všude na různých multidimenzionálních rovinách, je možné za pomocí Strážců Akáši, kteří dbají a stráží tyto záznamy potřebné informace vynést na světlo.

Ne vždy jsou však všechny informace odryty a čitelné pro mě způsobem, jaký si pro sebe představujete. Každý, kdo pro Vás vhled zpracovává má přístup pouze do určité úrovně, a ta se samozřejmě odvíjí od úrovně vědomí toho, kdo pro Vás vhled načítá.

Avšak ze zkušeností klientů, kteří potvrzují, že klidně i po dvou letech jim dané informace sedí a do větší hloubky jim dávají smysl se dá s jistotou říci, že každý vhled s Vámi pracuje i dlouho po jeho sepsání. Akášický vhled spolu s Vámi kráčí po Vaší cestě. A tak, jak Vaše osobnost roste a vyvíjet se, jak se Vám prohlubuje Vaše vnímání, tak hlouběji vnímáte a rozumíte danému akášickému vhledu.

Na konci čtení pro Vás obdržím následná doporučení a AKTIVAČNÍ afirmace, které pomáhají otevřít pole možností pro danou změnu. Otevírá se Vám tak brána, do které spolu s Vaším čistým záměrem pro sebe, pramenícím ze srdce, můžete vstoupit a pokračovat tak na Vaší životní cestě k vědomé celistvosti a spokojenému životu.

Čtení z Akášických záznamů není návodem pro život ani věštění budoucnosti!

Samotné čtení za Vás daný životní krok neudělá, jako takové otevírá onu pomyslnou bránu k novým možnostem. Vstoupit musíte sami a vždy je zde potřeba Vaše přítomnost, odvaha a trpělivost ke všemu, co ještě je ve Vašem životě potřeba přijmout, pochopit a prožít.

S láskou Veronika Barkoci