Portálové brány

Milovaní, jsme plní radosti a plní obdivů, které bychom s Vámi tímto chtěli sdílet. S láskou tleskáme a žehnáme každému Vašemu posunu ve vědomí. Víme, není to pro Vás lehké, ale vězte, že každým Vaším aktivním krokem, který pomůže pozvednout Vaše vědomí a vibrace se zbortí neuvěřitelné množství starých vzorců a paradigmat.

 

Portalove-brany-emocni-terapie-osobni-rozvoj
 

Přichází k Vám situace, které Vás postaví před tzv. Portálové brány.

My Vás na každém kroku sledujeme a s nadšením pozorujeme Vaše úspěchy, kdy projdete posilnění. Čím se Vaše vědomí vibračně navyšuje, každé Vaše prostoupení či projití onou bránou pociťujete na daleko hlubších rovinách.

 

Začínají se i velice často objevovat situace, kdy se Vám otevírají multidimenzionální portály i při běžným každodenních činnostech, tedy v době, kdy vyloženě nejste v meditativním stavu. Může se Vám zdát, že je to už trochu příliš, ale nastane doba, kdy to pro spoustu lidí bude naprosto běžná věc. Postupně Vám jsou i tímto ukazovány další možnosti Vašeho dosud skrytého potenciálu.

 

Jak jistě víte, nemusíte zrovna v danou chvíli rozumět, co to pro Vás znamená. Stejně jako vždy Vám ale vše ve správnou chvíli do sebe zapadne a vše bude pochopeno pro Vás v širších souvislostech. Každému se dostane přesně takové informace, která je vhodná pro jeho další růst. Již není třeba tyto věci hodnotit, protože pro Vás zdánlivě nepříznivá informace je přesně ta, která Vás zavede do dalších situací nebo k rozhodnutím, které Vám pomůžou něco pochopit a posunout se.


Ale jak jsme již mnohokrát řekli, každý Váš posun a krok změní spoustu vzorců a paradigmat.

 

Další fenomén, který se postupně začne objevovat je, že před bránou Vás může stát i vícero ☺. Budou tam vždy ty duše a průvodci, kteří Vám nejen budou v tu chvíli oporou, ale za pomoci přítomnosti jejich vibrací se vše umocní. Urychlí a znásobí se i posun na energetické úrovni díky společnému projití touto branou.

 

To vše bude mít velmi pozitivní dopad a také to urychlí celý proces navyšování vibrací v kolektivním vědomí. Zároveň je to i známkou toho, že se víc dostáváme do jednoty.

 

Nastává čas spolutvoření a tím bude i společné procházení oněmi portálovými bránami.

 

AFIRMACE:
OTEVÍRÁM SE INSPIRUJÍCÍMU SPOLUTVOŘENÍ A S LÁSKOU A JEDNOTOU PROCHÁZÍM SKRZE PORTÁLOVÉ BRÁNY V DOPROVODU VŠECH SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ A PRŮVODCŮ.


= STRÁŽCI AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ=

 

 

TEXT: VERONIKA BARKOCI

 

KÓDY VAŠÍ DUŠE

Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.

Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2

www.kodyvasiduse.cz

 

 

 

Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.