Pokušení

pokušení

Síla pokušení je vždy tak velká, jak velká je míra naší vnitřní nesvobody.

Ta se zase odvíjí od nálady a atmosféry našeho vnitřního světa, a to zejména od toho, vedeme-li či udržujeme ve svém srdci vnitřní soulad a mír či konflikt a vzdor.

Ten zase vzniká vždy, když nejsou naplněny naše vnitřní potřeby a touhy, a proto za nás musí rozhodovat podvědomé programy vedené emočními zraněními plynoucí z tohoto nenaplnění, cítíme nesvobodu. 

Takto vzniká vnitřní přetlak, který pak tvoří živnou půdu pro veškerá pomyslná pokušení, jsme přitahováni udělat něco bláznivého často i za cenu, že někoho zraníme. Tak ale pak zraňujeme i sami sebe. 

Člověk, který se stává celistvým, naplňuje své vnitřní potřeby, hojí svá zranění, stojí ve svém středu, nemá potřebu a přirozeně není přitahován dělat nesvobodná rozhodnutí, jednat na základě emočních pohnutek.

Takový to člověk si je vědom sám sebe, své síly, kráčí v souladu se svojí duší a vědomě volí taková rozhodnutí, kdy nezraňuje ani sebe ani ostatní. 

Text: VERONIKA BARKOCI

 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
 
 
 
Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz  FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.