Pokušení

POKUŠENÍ
Síla pokušení je vždy tak velká, jak velká je míra naší vnitřní nesvobody.
Ta se zase odvíjí od nálady a atmosféry našeho vnitřního světa, a to zejména od toho, vedeme-li či udržujeme ve svém srdci vnitřní soulad a mír či konflikt a vzdor.
Pokušení_Veronika Barkoci
 
Ten zase vzniká vždy, když nejsou naplněny naše vnitřní potřeby a touhy, a proto za nás musí rozhodovat podvědomé programy vedené emočními zraněními plynoucí z tohoto nenaplnění, cítíme nesvobodu.
Takto vzniká vnitřní přetlak, který pak tvoří živnou půdu pro veškerá pomyslná pokušení, jsme přitahováni udělat něco bláznivého často i za cenu, že někoho zraníme. Tak ale pak zraňujeme i sami sebe.
 
Člověk, který se stává celistvým, naplňuje své vnitřní potřeby, hojí svá zranění, stojí ve svém středu, nemá potřebu a přirozeně není přitahován dělat nesvobodná rozhodnutí, jednat na základě emočních pohnutek.
Takový to člověk si je vědom sám sebe, své síly, kráčí v souladu se svojí duší a vědomě volí taková rozhodnutí, kdy nezraňuje ani sebe ani ostatní.
 
Veronika Barkoci
 
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční terapie – práce s podvědomím, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT Level 2, Lektor MAT úrovně 1
Konzultace
 
 
7. 1. 2020
Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.kodyvasiduse.cz FB:
https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/
a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.