Konzultace zdarma

konzultace

Konzultace slouží k tomu pomoci vám lépe se rozhodnout, popř. se ujistit, že se opravdu chcete se mnou jako průvodcem vydat na svoji transformační cestu do vašeho podvědomí, kde nahlédnete do svého vnitřního světa a započnete tak svoji cestu k proměně vlastní reality.


Konzultace jsou zdarma a probíhají telefonicky, max 15 min.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 
VERONIKA BARKOCI
KÓDY VAŠÍ DUŠE
Emoční Koučink – práce s podvědomím, emocemi, vnitřním dítětem, rodovými vzorci, fragmentací.
Lektorka Metafyzické Anatomie úrovně 1
Konzultant Metafyzické Anatomie – MAT úrovně 2